Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

VBSO

 

De VBSO is een besturenorganisatie van christelijke scholen op gereformeerde grondslag. Ze is van en voor de scholen.

Haar taak is vooral het geven van steun aan de aangesloten besturen en scholen. Dat doet ze onder meer door:

  • het geven van voorlichting over (nieuwe) wet- en regelgeving;
  • het adviseren of bijstaan bij de invoering ervan;
  • het geven van juridisch advies in personeelszaken;
  • en het bieden van ondersteuning bij het verkrijgen van vergoeding voor vervoerskosten.

 

Een belangrijke taak is ook stem zijn naar de overheid. Ze brengt commentaar uit op wetsvoorstellen en beleidsplannen
van de overheid met betrekking tot het onderwijs.

De VBSO laat een christelijke visie (gegrond op Gods Woord) op onderwijs horen.

Deze taken worden uitgevoerd door het Ds. G.H. Kerstencentrum.

 

Wilt u meer weten over de VBSO? Dat kan! Klik dan verder voor meer informatie.

1. Organisatie

2. Bestuurssamenstelling

3. Contactgegevens

 


ANBI-status

De VBSO heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid de VBSO erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.