Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Prestatiebox PO

 

Het stempel Prestatiebox PO geeft aan dat bij het inzetten van het betreffende aanbod gewerkt wordt aan één van de doelstellingen uit het Bestuursakkoord van de PO-Raad met het ministerie van OCW over de Prestatiebox. De aan de school verstrekte gelden voor Opbrengstgericht werken en Professionalisering kunnen hiervoor worden ingezet.

Hieronder een overzicht van ons aanbod dat de stempel 'Prestatiebox PO' bevat: 


Management-

ondersteuning 

 

Werken met 'Bestuurlijke beleids-
documenten' door de directie


 Schoolontwikkeling

 

Werken met Integraal

Opbrengstgericht werken

Analyseren van opbrengsten

Werken met ParnasSys


 Professionalisering 

 

Oudercursus taalontwikkeling

Voorkomen van rekenproblemen
(Protocol ERWD)

Handelingsgericht werken

Cursus Intern Begeleider / Bouwcoördinator

Werkplaats startende leerkrachten


Schoolstudiedagen

 

Hoogbegaafdheid

Studiedag bestuur

Professioneel communiceren 
met ouders