Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Orde in orde

 

Het stempel Orde in orde geeft aan dat het item onderdeel uitmaakt van het door onze dienst opgezette project, waarbij schoolbreed aandacht besteed wordt aan orde in school en groep.

Hieronder een overzicht van ons aanbod dat deel uitmaakt van het project 'Orde in orde'.


Coachingtrajecten

 

Coaching leerkracht

School Video Interactie Begeleiding

Goed van Start

 


 Leerlingenzorg

 

Psycho-educatie


 Professionalisering

 

Omgaan met gedragsproblemen

Werken met ZIEN!

PRIMA anti-pestmethode

Kinderen met aandacht- en werkhoudingsproblemen