Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Bezinning op gebruik van digitaal
schoolbord

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Hele team of leerkrachten groep 3 t/m 8

Studiebelasting
4 tot 8 uur

Coördinator
K. Karels

Doelstelling
Bezinning op gebruik van digitaal schoolbord:

 • Leerkrachten onderkennen de gevolgen van het gebruik van het digibord voor klassenmanagement en de didactische praktijk.
 • Komen tot een formulering voor- en nadelen van gebruik van het digitaal schoolbord.
 • Leerkrachten denken mee over een schoolbreed gedragen visie over het gebruik van het digibord.
 • Leerkrachten denken na over geschikte organisatievormen met gebruik van digibord, zodat didactische verworvenheden gehandhaafd kunnen blijven. Te denken valt aan directe instructie en activerende didactiek.
 • Leerkrachten denken mee over de noodzaak en formulering van regels en afspraken voor het gebruik van het digibord, onder andere bij gebruik in de bijbellessen en het inzetten van media.

 

Inhoud
Tijdens de studiedag worden antwoorden gezocht op de volgende vragen:

 • Welke gevolgen heeft het digibord voor leerkrachtgedrag?
 • Welke gevolgen heeft het digibord voor leerlinggedrag?
 • Welke gevolgen heeft het digibord voor kennis en leren?
 • Wat zijn de voor- en de nadelen?
 • Hoe past het digibord binnen onze visie op leren?
 • Wat is onze visie op leren?
 • Hoe verhoudt het gebruik van het digibord zich tot bijvoorbeeld het directe instructiemodel of activerende didactiek?
 • Zijn er schoolbrede afspraken nodig en zo ja welke?

 

Werkwijze
Tijdens de studiedag inventariseren we van de mogelijkheden van het digitaal schoolbord en hoe het op dit moment door leerkrachten wordt ingezet en in de toekomst gebruikt kan gaan worden. Omdat de mogelijkheden onbeperkt lijken en ook steeds uitbreiden is het belangrijk dat de school de eigen grenzen aangeeft. Willen we alles kunnen wat met het digibord kan en welke gevolgen heeft dit voor onze lespraktijk? We staan met elkaar stil bij onze visie op leren. Vanuit deze visie ontdekken we op welk vlak dit knelpunten oplevert bij het gebruik van het digibord. Gezamenlijk wordt gezocht naar de noodzaak van schoolbrede afspraken en welke dat moeten zijn.

In overleg is het mogelijk de omvang en de inhoud van deze studiedag aan te passen aan uw wensen.