Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Professioneel communiceren met
ouders

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Hele team

Studiebelasting
Ten minste drie bijeenkomsten van 1,5 u. of twee studiemiddagen van 2,5 u. Een gehele studiedag is ook mogelijk.

Coördinator
K. Karels

Prijs
Nader overeen te komen

Omschrijving
De betrokkenheid van ouders op het onderwijs aan hun kinderen neemt over het algemeen toe. Dat is in de meeste gevallen een goede ontwikkeling. Aan de goede bedoelingen van ouders voor hun kinderen hoeven we in principe niet te twijfelen. Het vraagt van de school en van leerkrachten wel dat er goed nagedacht is over de rol van ouders in de school. Kerk, school en overheid hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs. Daarbij moeten de plichten en de daarop gebaseerde rechten van ouders geëerbiedigd worden. We onderzoeken wat o.a. ds. G.H. Kersten hierover gezegd heeft en formuleren praktische uitgangspunten voor het omgaan met ouders. Vanuit de theorie over communicatie wordt geoefend in gespreksvaardigheden die zijn toe te passen in geplande en niet-geplande gesprekken met ouders.

Doelstellingen

 • De school heeft uitgangspunten en afspraken geformuleerd voor het omgaan met ouders.
 • De deelnemers hebben een theoretische basis die helpt bij het reflecteren op gesprekssituaties.
 • De deelnemers hebben vaardigheden geoefend die direct toepasbaar zijn in praktijksituaties.

 

Inhoud

 • Plaatsbepaling van school en ouders; grenzen van verantwoordelijkheid.
 • Het communicatieproces; verbale en non-verbale communicatie.
 • Het perspectief van de ouders.
 • Verschillende soorten gesprekken; tienminutengesprek en huisbezoek.
 • Houding van de leerkracht; respect, openheid, veiligheid en (zelf) vertrouwen.
 • Vertrouwen: persoonlijkheid en vaardigheid.
 • Gesprekken voeren; voorbereiding, vaardigheden en terugblik.
 • Doelbewuste interventies; ontvangen en zenden.
 • Moeilijke situaties; als het mis dreigt te gaan…