Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Kinderen met ontwikkelings-
stoornissen

 

Plaats
Locatie door de school te bepalen

Doelgroep
Team

Studiebelasting
4 tot 8 uur

Coördinator
Mw. drs. K. Schaap

Tijdens een studiedag of studiemorgen/middag wordt ingegaan op de kenmerken/ problematiek van kinderen met ADHD, ASS en/of NLD. Tevens wordt aandacht geschonken aan de begeleiding van deze leerlingen. Het studieaanbod wordt aangepast aan de wensen van de school. Aan het eind van de dag:

  • weten de deelnemers wat de kenmerken zijn van ontwikkelingsstoornissen als ADHD, ASS (autisme spectrum stoornissen) en/of NLD;
  • kunnen de deelnemers de problemen die zich in de begeleiding van deze leerlingen kunnen voordoen beter in verband brengen met een mogelijk achterliggende problematiek als ADHD, ASS en/of NLD;
  • zijn de deelnemers in staat hun onderwijsaanbod/begeleiding zorgvuldiger af te stemmen op de behoeften van de leerlingen met de hierboven genoemde problemen.