Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

(Hoog)begaafdheid

 

Plaats
Locatie door de school te bepalen

Doelgroep
Team

Studiebelasting
4 tot 8 uur

Coördinator
Mw. drs. K. Schaap

Tijdens een studiedag of studiemorgen/-middag wordt ingegaan op de signalering van (hoog)begaafde leerlingen en mogelijke onderpresteerders. Tevens wordt aandacht geschonken aan de begeleiding van deze leerlingen en aan de materialen die voor hen geschikt zijn. Daarbij is het mogelijk om in te gaan op de wijze waarop er per vakgebied compacting/verrijking kan plaatsvinden.

Aan het eind van de studiedag:

  • weten de deelnemers wat de kenmerken zijn van (hoog)begaafde leerlingen (en onderpresteerders);
  • zijn de deelnemers beter in staat deze leerlingen te signaleren en in kaart te brengen wat de sterke en zwakke kanten zijn van deze leerlingen;
  • zijn de deelnemers op de hoogte van de aanwezige signaleringslijsten en de wijze waarop deze ingezet kunnen worden;
  • zijn de deelnemers in staat hun onderwijsaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de (hoog)begaafde leerlingen;
  • hebben de deelnemers kennis genomen van de materialen die ingezet kunnen worden bij de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.