Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitsanalyse (extern)

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Directie en team

Contacturen (per jaar)

  • Intakegesprek
  • Personeelsvergadering
  • 1 of 2 bezoekdagen
  • Evaluatiegesprek

 

Coördinator
Dr. L.D. van Klinken

U wilt inzicht in de kwaliteit van uw school. Hoe doen we het op het gebied van het didactisch handelen? Hoe zit dat met ons pedagogisch klimaat? Wat zijn onze sterke punten en wat zijn onze verbeterpunten? U hebt daar zelf wel een beeld van, maar wilt dat in het kader van de zelfevaluatie laten toetsen door externe deskundigen.

Doelstelling
De school heeft een rapport dat gebruikt kan worden in het kader van de zelfevaluatie en als startpunt voor verbeteracties.

Werkwijze
Vooraf worden schooldocumenten en plannen doorgenomen. Tijdens een personeelsvergadering wordt het team ingelicht over het doel en de werkwijze. Tijdens het bezoek van de extern deskundigen worden gesprekken gevoerd met verschillende teamleden en afhankelijk van het onderwerp dat onderzocht wordt, vinden er klassenconsultaties plaats. Dit alles resulteert in een rapportage die aan het team zal worden gepresenteerd.