Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Pedagogisch klimaat en preventie van pesten

Iedere school heeft een pedagogisch klimaat en er wordt op verschillende manieren doelbewust aan gewerkt: Er zijn schoolregels, er wordt gebruik gemaakt van ZIEN!, er zijn wellicht afspraken over pestgedrag en er is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is echter niet gemakkelijk om rond dit thema alles in samenhang te zien en vanuit een heldere pedagogische visie de juiste maatregelen te nemen. Zeker als het pedagogisch klimaat onder druk staat of er sprake is van pesten.

Het Ds. G.H. Kerstencentrum helpt u om structuur aan te brengen in de onderdelen die met elkaar het pedagogisch klimaat beïnvloeden. Belangrijk daarbij is de gezamenlijke visie van het team die verbonden is met de identiteit van de school. In overleg met het team worden elementen uit hedendaagse praktijken als de PRIMA-anti-pest-methode of het SWPBS-concept op maat ingebracht in het geheel. Een teamtraject onder leiding van een onderwijsadviseur leidt tot een duurzame verbetering van het pedagogisch klimaat, zodat er preventief, planmatig en vanuit een breed gedragen visie wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het doet ouders goed om te zien dat hun kinderen met plezier naar school gaan en dat er op school adequaat wordt omgegaan met signalen van pesten.

Voor meer informatie zie het volgende cursusaanbod:

Sociale Vaardigheidstraining

Beeldcoaching

Groepsvorming in een Outdoor-setting

Omgaan met gedragsproblemen

Werken met ZIEN!

PRIMA-antipestmethode

 

 

Mocht u meer informatie wensen, dan zijn wij graag bereid u dit te verstrekken.