Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Onderzoeken particulieren

 

Psychologisch of didactisch onderzoek door het Ds. G.H. Kerstencentrum

Het Ds. G.H. Kerstencentrum verzorgt psychologisch of didactisch onderzoek voor particulieren (bij kinderen en jongeren). Voor volwassenen verzorgen we alleen intelligentieonderzoeken. Hierna volgt meer informatie over aanmelding en kosten.

 

Aanmelding

Voor aanmelding/informatie kunt u bellen naar 0318-517310 of het aanvraagformulier op de website invullen. Klik hier voor het aanvraagformulier voor onderzoek kind. Klik hier voor het aanvraagformulier voor onderzoek volwassene.

Wanneer de onderzoeker ((gz-) psycholoog of orthopedagoog) uw aanvraag heeft ontvangen, zal deze contact met u opnemen voor het plannen van het onderzoek. U kunt dan tevens vragen stellen over het onderzoek.

Wanneer duidelijk is welk onderzoek u wilt laten  verrichten, zal er een offerte worden opgesteld. Een indicatie voor de kosten staat in de onderstaande tabel.

 

 

Kosten

Het Ds. G.H. Kerstencentrum rekent € 92,- per uur. Dyslexieonderzoek en –behandeling wordt per 1-1-2015 vergoed door de gemeente. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient voldaan te worden aan een aantal eisen met betrekking tot de mate van de lees- en spellingachterstand en de geboden hulp voor lezen en spelling. Informeer hiernaar bij de school van uw kind.

 

 

Soort onderzoek

Indicatie kosten (afhankelijk van de onderzoekstijd)

 

Intelligentiebepaling (verkort verslag)          

Intelligentieonderzoek (uitgebreid verslag)*                   

 

Bespreking van het verslag                            

Psychologisch onderzoek*                             

Intelligentie + psychologisch onderzoek*

AD(H)D/ autisme-onderzoek*

Dyslexieonderzoek*                     

Dyslexieonderzoek VO*

Dyslexieverklaring

Dyscalculieonderzoek*

Dyscalculieverklaring                                                           

 

€ 460,-  tot  € 644,-

€ 782,-  tot  € 920,- (WISC-III/ WPPSI-III-NL)

€ 508,-  tot  € 644,- (SON-R, WPPSI-III-NL verkort)

€ 92,-

€ 920,-  tot  € 1012,-

€ 1288,- tot  € 1564,-

€ 920,-  tot  € 1012,-

€ 822,-  tot  € 914,-

€ 340,-

€ 184,-

€ 920,-  tot  € 1012,-

€ 92,-

 

 

* U krijgt een uitgebreid verslag met duidelijke beschrijvingen van uw kind, factoren die het leren en/of gedrag beïnvloeden en handelingsgerichte adviezen voor thuis en/ of school. Observatie, oudergesprek, vragenlijsten kunnen zorgen voor meerkosten.

Mocht u meer informatie wensen, dan zijn wij graag bereid u dit te verstrekken.