Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Management feedbackgesprekken

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Directies

(Studie)belasting
Afhankelijk van de vraag

Contacturen (per jaar)
In overleg

Looptijd project
Situatieafhankelijk

Coördinator
L.G. Bolier MLE (coach)

Prijs
Op offertebasis

In verband met de verantwoording van de directie aan het bestuur en het doen van de juiste beleidsvoorstellen wordt van de directeur verwacht dat hij in staat is binnen de school beschikbare gegevens, de zogenaamde ken- en stuurgetallen, te verzamelen en op een correcte wijze te interpreteren en daar de juiste beleidsvoornemens aan te koppelen.

U stelt het op prijs om periodiek met een extern deskundige aan de hand van de verzamelde ken- en stuurgetallen terug te blikken op een managementperiode. U wilt graag feedback op uw bevindingen en de door u getrokken conclusies. Hebt u de juiste conclusies getrokken? Doet u de juiste beleidsvoorstellen, enz.? Door middel van zogenaamde feedbackgesprekken kan hier in worden voorzien.

Doelstelling
De directeur is in staat om in overeenstemming met de in het strategisch bestuursbeleidskader beschreven monitoring de juiste ken- en stuurgetallen te verzamelen. De directeur trekt de juiste conclusies uit de verzamelde gegevens en verbindt daaraan goede beleidsvoorstellen.

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek wordt vastgesteld welke ken- en stuurgetallen, informatiebronnen en beleidsplannen binnen de feedbackgesprekken aan de orde zullen komen. Er wordt een aantal momenten vastgesteld waarop de gesprekken zullen plaatsvinden.