Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Co-management

Tijdelijk gespecialiseerde managementversterking

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Directies

Contacturen (per jaar)
In overleg

Looptijd project
Situatieafhankelijk

Coördinator
Drs. R.A. van der Garde

Prijs
Op offertebasis

Door omstandigheden is er behoefte aan gespecialiseerde managementondersteuning. Wanneer de school er bijvoorbeeld niet in slaagt om de managementfuncties volledig in te vullen of de school staat voor een moeilijk verbeteringstraject, kan het verstandig zijn te kiezen voor co-management: tijdelijke gespecialiseerde managementversterking. Ook voor een pas beginnende directeur kan co-management een welkome aanvulling zijn. De co-manager begeleidt en coacht de huidige directie en ondersteunt bij de uitvoering van bepaalde taken of neemt een hoeveelheid taken tijdelijk over. De co-manager werkt op basis van gelijkwaardigheid samen met het zittend management. Een aantal duidelijk omschreven taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt aan hem gedelegeerd. Voor de personeelsleden is de co-manager zichtbaar in de organisatie als een direct leidinggevende. De co-manager zal een aantal dagen of dagdelen op school aanwezig zijn om zodoende op een intensieve wijze te kunnen samenwerken met het reguliere management.

Doelstelling
Ondersteuning en coaching van de directie bij het voeren van beleid met betrekking tot afgebakende onderwerpen. Na afloop is het management in staat zelf het beleid voort te zetten.

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek worden de werkzaamheden (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) van de co-manager vastgesteld. Via de managementrapportage wordt het bestuur op de hoogte gehouden van de voortgang. Regelmatig wordt geëvalueerd met bestuur en directie.