Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Advisering management

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Directies

(Studie)belasting
Afhankelijk van de vraag

 

Contacturen (per jaar)
In overleg

Looptijd project
Situatieafhankelijk

Coördinator
Drs. R.A. van der Garde

Prijs
Op offertebasis

 

Van de directeur wordt veel gevraagd. Werkend vanuit de kernopdracht en in overeenstemming met de uitgangspunten van de school probeert u met uw team de gestelde doelen te verwezenlijken. Steeds weer wordt u voor een beleidskeuze geplaatst. U zit met de vraag: 'Maak ik een goede keus?' U staat daar alleen voor. U hebt bepaalde plannen en ideeën, maar bespreekt die graag vooraf met een ter zake deskundige. U hebt behoefte aan iemand die met u meedenkt, feedback geeft op uw plannen en op onderdelen een deskundig advies geeft.

 

Doelstelling
Het geven van feedback op de plannen van de directeur. Het geven van een deskundig advies, zodat de directeur de juiste beleidskeuzes kan maken.

 

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek wordt de vraagstelling door de directie toegelicht. Er wordt nagegaan welke deskundige hier advies kan geven. De ter zake deskundige onderwijsadviseur gaat met de vraag aan de slag, geeft feedback op de plannen en komt op onderdelen met een gedegen advies. Indien nodig wordt ondersteuning geboden bij de verdere uitvoering.