Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Zelfstandigheidsbevordering

 

Plaats
Op locatie                              

Doelgroep
Hele team

Studiebelasting
20 uur

Contacturen
4 bijeenkomsten van 1,5 uur klassenconsultaties

Coördinator
K. Karels

Falen op school krijgt op de meeste scholen veel zorg en aandacht. Met aangepaste programma’s proberen leerkrachten te differentiëren naar niveau. De leerhouding van de leerlingen is echter iets waar we weinig vat op hebben. De manier waarop kinderen denken, opdrachten uitvoeren en problemen oplossen is een lastig thema voor veel leerkrachten. Bij steeds meer kinderen lijkt er sprake te zijn van aandachts- en werkhoudingsproblemen. In deze cursus wordt het team geschoold om kinderen te leren leren door het structureren van denkstappen. Door verbale en visuele ondersteuning van de denkstappen schoolbreed in te voeren ontstaat er een eenduidige aanpak van werkhoudingsproblemen wat een positief effect heeft op de leerresultaten.

Doelstellingen
Leerkrachten zijn na deze cursus in staat om:

 • aandacht- en werkhoudingsproblemen te herkennen;
 • de beïnvloedende factoren van werkhouding en aandacht te interpreteren;
 • kinderen denkstappen aan te reiken om structuur te bieden aan het leren;
 • deze denkstappen te verwoorden en te visualiseren.


De school heeft na deze cursus

 • een eenduidige aanpak van werkhoudingsproblemen;
 • materialen om deze aanpak te visualiseren;
 • deze aanpak schoolbreed geïntegreerd in de dagelijkse lessen.

Inhoud
De cursus is gebaseerd op de methode van Meichenbaum. De begeleiding van kinderen op het gebied van werkhouding verloopt in 4 fasen:

 • de fase waarin instructie gegeven wordt;
 • de fase waarin het kind nadenkt over de oplossingsstrategie;
 • de fase waarin het kind de taak concreet uitvoert;
 • de fase waarin het kind zijn werk evalueert.

 

In de cursus leren leerkrachten elke fase duidelijk aan te geven in hun eigen lessen. Ook de leerlingen worden bewust gemaakt van deze vier fasen. Dit wordt ondersteund door schoolbreed gestandaardiseerde teksten en pictogrammen. Dit biedt leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen veel structuur, maar uiteraard zijn álle leerlingen daarbij gebaat.


Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.