Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Werken met ZIEN!

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Directie, intern begeleider en leerkrachten

Studiebelasting
Op maat

Contacturen
In overleg

Coördinator
K. Karels MSc.

 

ZIEN! is een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling dat gekoppeld is aan ParnasSys. Het gebruik van ZIEN! vraagt van leerkrachten kennis en vaardigheden over het programma en de gebruikte terminologie. Door een goede scholing van het team wordt de informatie die ZIEN! oplevert gebruikt om preventief in te spelen op gedrag van kinderen. Door een handelingsgerichte benadering wordt ingezet op datgene wat kinderen nodig hebben met gebruik van de aanwezige stimulerende factoren. Door als team een visie op het gebruik van ZIEN! te formuleren, wordt voorkomen dat het gebruik als een administratieve ballast wordt ervaren.

Doelstellingen

  • ZIEN! wordt binnen school op een adequate wijze ingezet.
  • Leerkrachten hebben een gereedschap om concreet te werken aan gedrag van leerlingen.
  • Het gebruik van ZIEN! wordt geïntegreerd in de zorgstructuur.
  • Leerkrachten maken gebruik van ZIEN! vanuit een handelingsgerichte benadering.

 

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek met directie en intern begeleider wordt de situatie op school in kaart gebracht. Wat gebeurt er al structureel aan sociaal-emotionele ontwikkeling? Hoe lang werkt de school al met ZIEN! en wat zijn de ervaringen? Gezamenlijk worden enkele haalbare doelen geformuleerd die passen binnen het totale schoolontwikkelingsplan. Het begeleidingstraject wordt zo veel mogelijk geïntegreerd met de scholing handelingsgericht werken.

Voor meer informatie over het programma ZIEN! of een productbestelling gaat u naar: www.zienvooronderwijs.nl

 

 

 


Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.