Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Voorkomen van rekenproblemen;

Werken met het Protocol ERWD

 

Plaats
Veenendaal, de cursus kan ook gegeven worden als teamscholing op locatie.

Doelgroep
Intern begeleiders, rekencoördinatoren, leerkrachten

Studiebelasting
Twee studiedagen van 9.00 tot 15.30. Van de cursisten wordt verwacht dat zij het boek lezen.

Coördinator
K. Karels MSc.

Prijs
€ 450,-

Omschrijving
Ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan als er onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerling. Het protocol ERWD is een transparante leidraad voor het handelen in de praktijk van het rekenwiskunde onderwijs bij de gerichte begeleiding van leerlingen waarbij het leren van rekenen/wiskunde niet optimaal verloopt of zelfs stagneert. Steeds meer kinderen met rekenproblemen zullen binnen de groep moeten worden geholpen. Het is daarom van groot belang dat wordt geïnvesteerd in preventie en afstemming. Het protocol biedt daar handreikingen voor, maar is ook de noodzakelijke route om na te gaan of er mogelijk sprake is van dyscalculie.

Doelstellingen

 • De deelnemers zijn bekend met de inhoud van het protocol ERWD.
 • De deelnemers hebben handreikingen om de werkwijze van het protocol te integreren in de schoolpraktijk.
 • De deelnemers krijgen handvaten om de instructie van de rekenles te verbeteren.
 • De deelnemers kunnen collega’s adviseren bij het afstemmen van het rekenonderwijs op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
 • De deelnemers kunnen een diagnostisch gesprek voeren.

 

Inhoud           

 • uitgangspunten van goed reken-wiskundeonderwijs.
 • ernstige rekenwiskunde problemen en dyscalculie.
 • de rekenwiskundige ontwikkeling van kinderen.
 • leren rekenen en rekenproblemen.
 • observeren en analyseren van leerprocessen; het drieslagmodel en het handelingsmodel.
 • diagnosticerend onderwijzen
 • implementatie in de school.

Aanmelden

Data waarop de cursus gegeven zal worden zijn inmiddels bekend:  
Ga naar onze agenda: (voor de dagprogramma's of om u in te schrijven!)
C
ursisten die deze beide dagen volgen krijgen het certificaat: 'Werken met het protocol ERWD'.  
Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.