Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Themadagen voor onderwijsmensen die hun vak bij willen houden

In het cursusjaar 2016-2017 (alle data D.V.) bieden we zes themadagen aan voor leerkrachten en intern begeleiders die hun vak bij willen houden. Deelnemers kunnen zelf een keuze maken uit de verschillende thema’s. Bij inschrijving van drie of meer dagen wordt portfoliobegeleiding geboden. Deze themadagen onderscheiden zich doordat een deel van de dag aandacht is voor bezinning op het waarom: Visiegestuurd onderwijs dus.


Themadag Groepsdynamiek

vrijdag 9 september 2016

Elke groep doorloopt een aantal fasen. Kennis van deze fasen vergroot de mogelijkheden om in te grijpen en bewust te werken aan een goed pedagogisch klimaat.
Klik hier voor het programma.Themadag ‘Een nieuwe taalmethode: Taal Actief’

woensdag 23 september van 14.00 – 20.00

Wat komt er allemaal kijken bij de invoering van een nieuwe Taalmethode? Op school heeft u kennis gemaakt met de materialen; maar hier gaan we de diepte in: wat betekent dit voor de didaktiek?
Klik hier voor het programma.Themadag Effectieve Directe Instructie

vrijdag 28 oktober 2016

Met de bestseller ‘Effectieve Directe Instructie’(EDI) staat het directe instructiemodel weer helemaal op de kaart. Er worden praktische gereedschappen geboden om álle kinderen bij de instructie te betrekken.
Klik hier voor het programma.Themadag ‘Je leerlingen kennen en begrijpen met PCM’

vrijdag 27 januari 2017

PCM is een model om je leerlingen beter te kennen en te begrijpen. Het biedt mogelijkheden om stressgedrag bij kinderen te herkennen en te voorkomen. Bovendien levert het zelfinzicht direct handvaten voor verbetering van het pedagogisch handelen.
Klik hier voor het programma.Themadag Begrijpend Lezen en News2Learn

vrijdag 17 februari 2017

De belangrijkste instructievaardigheid bij begrijpend lezen is het hardop denkend voordoen door de leerkracht. Leerkrachten worden expert op dit specifieke leesdomein en passen de didaktiek van de leesstrategieën toe op leesteksten uit en naast de eigen methode. De aangeboden werkwijze is hetzelfde als de didaktiek van News@Learn.
Klik hier voor het programma.Themadag Rekenen ‘De Wereld in Getallen en ERWD’

woensdag 5 april 2017 van 14.00 – 20.00 uur

Het handelingsmodel en het drieslagmodel uit het protocol ERWD bieden handvaten om de rekenles sterker te maken. Bij leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen kunnen we scherper analyseren waar de rekenontwikkeling stagneert en welke hulp geboden moet worden.
Klik hier voor het programma.

 

 

Opbouw

Elke themadag kent vaste elementen, al kan de volgorde verschillen:

Waarom: Elke themadag is er aandacht voor de vraag naar het waarom van het thema. Wat hebben we ermee voor en hoe verhoudt het onderwerp van de dag zich tot onze principiële uitgangspunten. Ja, we stellen actuele onderwerpen aan de orde, en nee, we gaan niet zondermeer hypes achterna.

Wat: Een stevige theoretische inleiding op het thema. De kennis waar je voor gekomen bent, wordt overzichtelijk, compact en volledig overgedragen.


Hoe:
Vaardigheden die nodig zijn om zelf met het thema aan de slag te gaan, worden geoefend. We blijven dus niet hangen in de theorie, maar maken het praktisch toepasbaar.


Wanneer:
Voordat je naar huis gaat, denken we concreet na over je eigen werkpraktijk. Wat ga je precies doen met wat er op de themadag aan de orde is gekomen? Formuleer je voornemens en handen uit de mouwen!

 

Portfoliobegeleiding (bij drie of meer thema’s)

Deelnemers die voor drie of meer dagen inschrijven, krijgen portfoliobegeleiding. De doelen kunnen gekoppeld worden aan het persoonlijk ontwikkelplan op school. De portfoliobegeleiding brengt lijn aan in de themadagen en garandeert een betere transfer naar de schoolpraktijk.

 

Plaats

De themadagen worden gegeven in Veenendaal. Het aanbod van de themadagen kan ook op school in teamverband aangeboden worden; in dat geval is het mogelijk de inhoud in overleg vast te stellen.

 

Doelgroep

Leerkrachten (groep 3 t/m 8), remedial teachers en intern begeleiders. In de cursus wordt voortdurend aansluiting gezocht bij de aanwezige voorkennis en de huidige praktijk op de school.

 

Studiebelasting

Aan elke themadag worden 12 RU toegekend, waarvan 8 contacturen en 4 uren zelfstudie. Het onderdeel ‘Portfoliobegeleiding’ brengt een doorlopende lijn voor deelnemers die voor meer dan drie dagen intekenen. In dat geval worden 10 extra uren toegekend.

 

Coördinator

K. Karels MSc.

 

Prijs

1-2 themadagen á € 225,- per dag

3-6 themadagen á € 200,- per dag

Portfoliobegeleiding kosteloos bij 3 of meer dagen.