Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Sociale Vaardigheidstraining op groepsniveau

 

Wanneer er sprake is van zorgen over het groepsklimaat, biedt het ds. G.H. Kerstencentrum samen met de betrokken leerkracht(en) een Sociale Vaardigheidstraining aan. De training wordt voorafgegaan door een bijeenkomst voor de ouders van de kinderen uit de groep. Tijdens deze ouderavond wordt met ouders gesproken over de sociaal-emotionele, morele en gewetensontwikkeling van kinderen, over het omgaan met regels, de verschillen tussen jongens en meisjes en de rol van ouders en school bij het beïnvloeden van een positief groepsklimaat. De ouders worden nadrukkelijk betrokken bij de huiswerkopdrachten. Elke les krijgen de kinderen een themakaart mee naar huis, met daarin de aandachtspunten van de les. Na de laatste SoVa-les wordt in een afzonderlijke bijeenkomst met ouders en leerkracht(en) de SoVa-training geëvalueerd. Er zijn diverse varianten op de training mogelijk. De meerwaarde is dat zowel de ouders als de leerkrachten bij de training worden betrokken en na afloop kunnen bouwen op de geboden training.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. drs. J. le Comte; jlecomte@koc.nu