Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Scholing leerlijnen Jonge Kind in ParnasSys

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
IB'ers, leerkrachten onderbouw

Studiebelasting
12 uur

Contacturen
6 uur

Coördinator
J.F. Ligtenberg MSc.

Prijs
2x € 750,-

 

Is uw onderbouwteam op zoek naar een hulpmiddel waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe kleuters zich ontwikkelen en welk (gedifferentieerde) aanbod voor de groep in de komende periode nodig is? Met de module leerlijnen in ParnasSys kan de ontwikkeling van leerlingen worden gevolgd én het leeraanbod op een verantwoorde en overzichtelijke wijze worden gepland. (Groeps)plannen maken en bronnen en materialen aan leerdoelen koppelen; het is allemaal mogelijk. Welk pakket u kiest is afhankelijk van de school en de visie op kleuteronderwijs. De leerlijnenpakketten zitten bij het abonnement in. De pakketten zijn ook aan te passen en uit te breiden naar wens van de school. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Wanneer u overtuigd bent van het nut voor uw school, kan de module leerlijnen op uw school worden ingevoerd. Hiervoor zijn twee scholingsmomenten die elk een dagdeel beslaan opgezet. Tijdens het eerste dagdeel krijgen de leerkrachten uitleg over de module leerlijnen en hoe hiermee de ontwikkeling van kleuters geobserveerd en geregistreerd kan worden. Tevens worden er koppelingen gemaakt naar de visie van leerkrachten op goed kleuteronderwijs en de huidige praktijk en zorgstructuur, zodat de module een instrument wordt dat leerkrachten ondersteunt bij de dagelijkse praktijk en niet op zichzelf staat. Tijdens het tweede scholingsdagdeel is er aandacht voor interpreteren van de gegevens en plannen van het onderwijsaanbod. Ook hierbij wordt aangesloten bij de wensen van het onderbouwteam en de bestaande praktijk. Dit alles vindt plaats binnen een Handelingsgerichte cyclus van waarnemen, interpreteren, plannen, uitvoeren en evalueren. Op het bestelformulier van module leerlijnen van ParnasSys kunt u aangeven scholing bij ons te willen. Wij nemen dan contact met u op. Voor meer informatie: jfligtenberg@koc.nu

 

Doelstelling
De leerkrachten kunnen Leerlijnen Jonge kind in ParnasSys inzetten als hulpmiddel bij:   
- het ‘begrijpen’ en ‘wegen’ van de observatiegegevens;
- het ‘plannen’ van een beredeneerd onderwijsaanbod voor de groep, subgroepen en individuele leerlingen
 

Er zijn afspraken gemaakt over op welke manier de (hulp)plannen worden vormgegeven.

Werkwijze
Er zullen tenminste twee scholingen worden gegeven. Deze duren een dagdeel (á 3 uur).
- Eerste bijeenkomst: Observeren en registeren van de ontwikkeling van kleuters.
- Tweede bijeenkomst: Interpreteren en plannen van een beredeneerd aanbod voor de groep.

Tussentijds gaan de leraren observeren en oefenen met het gebruik van de module leerlijnen in ParnasSys (6 uur). 
Tijdens de bijeenkomsten worden de leraren gestimuleerd om na te denken over goed en passend kleuteronderwijs en op welke wijze de module ingezet kan worden. Het bestaande leerlijnenpakket kan naar eigen inzicht aangepast worden en ook de frequentie en inhoud van een groepsplan wordt naar eigen inzicht ontwikkeld.


Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.