Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

RALFI-lezen

 

Plaats
Te bepalen in overleg

Doelgroep
Leraren vanaf groep 4                                                                         

Studiebelasting
4 uur

Contacturen
1 scholingsbijeenkomst van 1,5 uur
2 keer 1,5 uur (bezoek en nabespreking) per leerkracht

Coördinator
K.Karels

RALFI is een methodiek gericht op het vergroten van de leesvaardigheid bij leerlingen bij wie het leesproces stagneert. De onderwijsadviseur presenteert RALFI in een scholingsbijeenkomst en verstrekt een handleiding volgens welke de RALFI-methode wordt opgezet. Vervolgens wordt 2 keer geobserveerd in een RALFI- groep. Er wordt 5 keer per week 45 minuten per keer uitgetrokken voor RALFI. De eerste twee dagen van de week moet de RALFI-leraar de leerlingen begeleiden. De derde, vierde en vijfde dag kunnen onderwijsassistenten, leraarondersteuners of ouders worden ingezet in plaats van de RALFI-leerkracht.

Aan het eind van de cursus kunnen leraren:

  • leerlingen selecteren volgens de RALFI-richtlijnen;
  • de organisatie van het leesonderwijs zo inrichten dat volgens de RALFIrichtlijnen wordt gewerkt;
  • de RALFI-methode toepassen bij kinderen met leesproblemen met als resultaat dat deze leerlingen minstens 2 AVI-niveaus per jaar vooruitgaan.

Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.