Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Opstapje

 


Opstapje is een gezinsgericht VVE-programma, ontwikkeld door het Nederlands JeugdInstituut (NJI).             

Door de Calvijnschool te Ederveen is in samenwerking met het ds. G.H. Kerstencentrum Opstapje aangepast zodat het programma ook bruikbaar is binnen de christelijke voor- en vroegschool. De prentenboeken die bij Opstapje horen, worden de komende jaren vervangen door een nieuwe serie rond de peuter Jasper. Deze prentenboeken worden uitgegeven door Gebr. Koster uit  Barneveld. Met Opstapje is er geschikt materiaal voorhanden om binnen school of instelling ouderbetrokkenheid adequaat en verantwoord vorm te geven!

Op 10 juni j.l. is Opstapje gepresenteerd in de gemeente Ede en overhandigd aan de wethouder.

Het Ds. G.H. Kerstencentrum biedt begeleiding bij het inzetten van Opstapje op uw school of binnen uw gemeente en heeft daarvoor het alleenrecht (licentie). Een vrijblijvend informatief gesprek is altijd mogelijk. Voor meer informatie: e-mail info@koc.nu of tel. 0318-517310: .