Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Omgaan met gedragsproblemen

 

Plaats
Te bepalen in overleg

Doelgroep
Leraren uit groep 1 t/m 8

Studiebelasting
20 uur

Contacturen
4 bijeenkomsten van 2,5 uur

Coördinator
Drs. R.A. van der Garde

De aanleiding voor de recente belangstelling op dit gebied is ongetwijfeld het feit dat er een sterke toename wordt ervaren van gedragsproblemen en psychosociale problemen in allerlei vormen en gradaties. Deze problematiek is enerzijds soms storend voor de algemene gang van zaken in de klas. Soms dreigt het onderwijsleerproces voor sommige kinderen te stagneren. In andere gevallen vragen deze problemen op zijn minst veel aandacht van leraren. Er bestaat ook al jaren een sterke tendens om scholen meer verantwoordelijkheden toe te schuiven met betrekking tot het welzijn van leerlingen. Een probleem daarbij is dat in de literatuur doorgaans geen visie op gedragsproblemen wordt ontwikkeld vanuit de grondslag van onze scholen. Deze cursus wil de gedragsproblemen uitdrukkelijk benaderen vanuit die grondslag. De cursus helpt leraren vanuit die grondslag meer inzicht te krijgen in bovengenoemde ontwikkelingen.

Daarnaast wil de cursus duidelijkheid geven in de betekenis van begrippen zoals gedragsproblemen, sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling en sociaalemotionele ontwikkeling.

Ten slotte geeft de cursus oefenmateriaal en informatie over verschillende manieren waarop in de praktijk iets aan sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen kan worden gedaan.

De cursisten zijn na de cursus in staat om:

  • maatregelen te nemen die het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren;
  • maatregelen te nemen die het gedrag op het plein bevorderen;
  • maatregelen te nemen die gezagshandhaving bevorderen;
  • het treiteren tegen te gaan;
  • een treiterprotocol op te stellen;
  • psychiatrisch getinte gedragsproblemen te signaleren en doelgericht te benaderen;
  • een handelingsplan voor gedrag op te stellen;
  • gesprekken met ouders te voeren over gedragsproblemen van hun kind.

 

In overleg is het mogelijk om deze cursus aan te passen aan uw wensen, zowel wat betreft onderwerpen als omvang.


Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.