Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Met woorden in de weer

 

Plaats
Te bepalen in overleg

Doelgroep
Leraren onderbouw

Studiebelasting
20 uur

Contacturen
3 bijeenkomsten à 1,5 uur. Klassenconsultatie

Coördinator
Mw. drs. J. Krijgsman

De in deze cursus aangeboden didactische uitgangspunten sluiten aan bij de aanpak van Boekenbas en Taalfontein. Aan de orde komen:

  • werken aan woordenschat: waarom en hoe?
  • praktijkopdrachten;
  • klassenconsultatie op maat (na formulering hulpvraag deelnemer).

 

Na het volgen van de cursus:

  • kent de cursist de viertakt in de didactiek van het woordenschatonderwijs;
  • beheerst de cursist de vaardigheid om woorden per thema te selecteren en te clusteren;
  • heeft de cursist bouwstenen om woordenschatontwikkeling op systematische wijze een plaats te geven;
  • kent de cursist de mogelijkheid woordenschatontwikkeling aan zwakke kinderen een eigen plaats te geven;
  • heeft de cursist zicht gekregen op in te zetten ondersteunende middelen en materialen.
Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.