Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Met sprongen vooruit

 

Plaats
Te bepalen in overleg

Doelgroep
IB’ers, RT’ers, onderwijsassistentes en leraren van groep 3, 4 en 5 Studiebelasting 20 uur

Contacturen
3 bijeenkomsten van 3 uur

Coördinator
Dhr. K. Karels

De cursus is gericht om leerlingen basale vaardigheden aan te leren. De nadruk ligt op getallen en getalrelaties, dé bouwstenen voor vlot en flexibel kunnen werken met getallen.

Aan het eind van de cursus:

  •  kunnen leraren productieve oefenlessen geven in het getallengebied tot 100;
  •  kennen leraren de theorie die aan de vorm en inhoud van het productiefoefenen ten grondslag ligt;
  •  weten leraren hoe basisvaardigheden in het getallengebied tot 100 gedegen verankerd worden bij de kinderen;
  • kunnen leraren in 15 à 20 minuten bepalen hoever een leerling in het getallengebied tot 100 gevorderd is en hoe deze leerling verder begeleid moet worden in dit leertraject.

Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.