Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Leesfontein

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Groepen 4 t/m 8

Studiebelasting
Op maat

Contacturen
In overleg

Coördinator
K. Karels MSc.

Leesfontein is een methode voor (voortgezet) technisch lezen volgens de nieuwe AVI-normen en geschikt voor het christelijk onderwijs. Leesfontein biedt materiaal voor de groepen 4 tot en met 8, zodat dit een échte doorgaande lijn is in technisch lezen. De methode biedt passende, uitdagende verhalen en teksten op elk niveau.

Doelstelling
Op school wordt de methode Leesfontein adequaat ingezet voor voortgezet technisch lezen.

Werkwijze
Met het oog op het belang van het leesonderwijs en de eis om in het kader van dossiervorming voor de vergoedingsregeling van dyslexie een systematische methode voor voortgezet lezen te hanteren, adviseert het Ds. G.H. Kerstencentrum deze methode in ieder geval structureel in te zetten in de groepen 4 en 5. De totale invoering omvat:

  • een kennismakingsbijeenkomst;
  • vier teambijeenkomsten;
  • vier bijeenkomsten met een samen te stellen regiegroep;
  • klassenconsultaties.

 

In overleg is ook maatwerk mogelijk op basis van een analyse van de opbrengsten van het leesonderwijs.


Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.