Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Handelingsgericht werken

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Directie, intern begeleider en leerkrachten

Studiebelasting
Op maat

Contacturen
In overleg

Coördinator
L.G. Bolier MLE, K. Karels MSc.

Met het oog op de  zorgplicht bereidt de school zich voor op meer passend onderwijs. De focus op leerlingenzorg en zorgstructuur vraagt om een omslag in denken naar meer aandacht voor eigenaarschap van de leerkracht. Een proces van bewustwording en visievorming wordt ondersteund door materialen en middelen die een proactief plannend karakter van het onderwijs bevorderen.

Doelstellingen
De doelstellingen worden met directie en ib-ers vastgesteld. Uitgangspunt is het verbeterplan dat samen met de school wordt vastgesteld.

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek met directie en intern begeleider worden ontwikkelpunten besproken met betrekking tot handelingsgericht werken en passend onderwijs. Deze worden geprioriteerd en bekeken wordt welke zaken de school zelf op kan pakken en waarbij begeleiding nodig is. Afhankelijk van de gestelde doelen worden enkele bijeenkomsten met het team gepland en is er ondersteuning voor de intern begeleider.
Product van de begeleiding is onder andere een document waarin de organisatiestructuur van de leerlingenondersteuning geactualiseerd staat beschreven.


Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.