Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Groepsvorming in een Outdoor-setting

 

Het klassenklimaat staat onder druk; de relatie tussen leerkracht en leerlingen is verstoord; er zijn onderlinge spanningen in de klas en alle gebruikelijke methodieken lijken uitgeput. Speciaal voor kinderen/klassen met probleemgedrag en hun leerkrachten heeft het Ds. G.H. Kerstencentrum in samenwerking met HUMUS - geeft ruimte een outdoor-programma opgezet.

Onder leiding van een gespecialiseerde trainer is de groep actief aan de slag met verschillende opdrachten in een gevarieerde buitenomgeving. Doordat deelnemers kennismaken met de eigen fysieke en mentale grenzen en genoodzaakt worden tot samenwerking, ontstaat er een ongebruikelijke situatie die een nieuwe groepsdynamiek in gang gezet. Voortdurende reflectie en feedback confronteren de betrokkenen met (onbekende) krachten en kwetsbaarheden in de groep. De dag vormt een begin van een verandering in de relaties die u voordien voor onwaarschijnlijk hield.

Het outdoor-programma kan bij u in de regio uitgevoerd worden. Informeert u naar de vele variaties die mogleijk zijn: van kortdurende binnenprogramma's tot een hele dag; vanaf 10-jarigen of als teamactiviteit.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. K. Karels MSc., kkarels@koc.nu.