Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Hulp aan dyslectische leerlingen met

inzet van ICT

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Leraren die leerlingen met dyslexie begeleiden, IB’ers

Coördinator
Dr. L.D. van Klinken

Er zijn verschillende computerprogramma’s beschikbaar voor leerlingen met dyslexie, waardoor op een zinvolle wijze de principes van remediëren, compenseren en dispenseren in praktijk kunnen worden gebracht. Voorwaarde is dat de leerkracht overtuigd is van de meerwaarde van de inzet van deze ict-middelen en bereid is daar tijd in te investeren. Wanneer u gebruik wilt maken van dit begeleidingsaanbod vindt vooraf een intake plaats, uitmondend in het advies al dan niet tot inzet van ict-middelen over te gaan. Gaat u over tot inzet van ict-middelen, dan ontvangt u van ons op de praktijkgerichte ondersteuning en begeleiding.


Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.