Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

De Wereld in Getallen

Voor startende leerkrachten

 

Plaats
In overleg.

Doelgroep
Startende leerkrachten

Coördinator
K. Karels

Omschrijving
U bent op een school komen werken waar De Wereld in Getallen gebruikt wordt voor het dagelijks rekenonderwijs. Uw collega’s zijn bij de invoering geïnformeerd over de materialen en de structuur van de methode, maar voor u is alles nieuw. In anderhalf uur wordt u bijgepraat over hoe de methode ingezet moet worden. Wat moet u noodzakelijk weten over de lesstructuur, de instructievrije dag, differentiëren in de weektaak, het inzetten van het bijwerkboek, de software, enzovoort.


Doelstellingen
 • Deelnemers zijn startbekwaam om met de methode 'De wereld in getallen' te werken.
 • Deelnemers hebben kennis over de structuur van de methode.
 • Deelnemers weten welke materialen wanneer ingezet moeten worden en voor welke kinderen deze geschikt zijn.
 • Deelnemers krijgen handreikingen om de instructievrije dag effectief in te zetten.
 • De school borgt de kwaliteit van het rekenonderwijs door scholing van nieuwe leerkrachten voor het werken met de Wereld in Getallen.


Inhoud

 • Organiseren van lessen en taken;
 • Toepassen van het directe instructiemodel;
 • Projectlessen, bijwerkboek, pluswerkboek;
 • Inzet van de software;
 • Plannen van de instructievrije dag;
 • De toets en de herhalingsweek.

 

Voor leerkrachten die een inhoudelijke verdieping willen maken in het rekenonderwijs, raden wij de cursus 'Voorkomen van rekenproblemen' aan.


Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.