Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Cursus voor het geven van een

sociale vaardigheidstraining

(RT-niveau)

 

Plaats
Te bepalen in overleg

Doelgroep
Leraren midden/bovenbouw

Studiebelasting
15 uur (bijwonen bijeenkomsten)
50 uur (verzorgen SOVA-training)

Contacturen
5 bijeenkomsten van 0,5 à 1 uur

Coördinator
Mw. drs. K. Schaap       

Het is mogelijk dat vanuit de SBD een groep leerkrachten begeleid wordt bij het geven van een SOVA-training. Daartoe vinden 5 netwerkbijeenkomsten plaats waarin ingegaan wordt op:

  • selecteren van leerlingen voor de training;
  • houden van gesprekken met leerlingen;
  • geven van de training (contact met ouders/team);
  • opstellen van individuele leerpunten;
  • uitwisselen van ervaringen;
  • geven van feedback.

Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.