Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Cursus Bijbelonderwijs

 

Plaats
Ds. G.H. Kerstencentrum of op locatie

Doelgroep
Leraren van christelijke scholen op gereformeerde grondslag

Studiebelasting
4 bijeenkomsten van 3 uur

Kosten
Afhankelijk van de locatie

Coördinator
Drs. R.A. van der Garde

Bijbelse geschiedenis is het belangrijkste onderdeel van het lesprogramma van de school. Er is veel aan gelegen dat dit vak op een verantwoorde wijze gegeven wordt. Veel leraren hebben behoefte aan nadere scholing op dit terrein. Het Ds. G.H. Kerstencentrum biedt zo’n cursus aan die speciaal bedoeld is voor leraren (speciaal) basisonderwijs.

Doelstelling
De leraren kunnen Bijbellessen geven in overeenstemming met de grondslag van de school. Ze weten op een bij de leeftijdsgroep passende wijze tijdens iedere Bijbelles de noodzaak van waarachtige bekering aan de kinderen voor te houden. Ze brengen hun Bijbelkennis bij overeenkomstig het schoolplan van de christelijke school op gereformeerde grondslag waar zij werkzaam zijn of gaan werken.

Inhoud
De onderwerpen van de cursus zijn:

  • het vertellen aan kinderen in de onderbouw en het gebruik van bronnen daarbij;
  • het vertellen in de midden- en bovenbouw en het gebruik van kanttekeningen bij de Bijbel, Bijbelverklaringen, naslagwerken aangaande de Bijbelse Geschiedenis/Aardrijkskunde/ Oudheidkunde en een methode;
  • het taalgebruik tijdens het vertellen;
  • het vertellen van geschiedenissen als: Juda en Thamar, Dina en de Sichemieten, Jozef en de vrouw van Potifar enz.;
  • het voorhouden aan de kinderen van de noodzaak van waarachtige bekering, op een wijze die past bij de leeftijd van het kind;
  • het bijbrengen van dogmatische kennis op een wijze die past bij de leeftijd van het kind;
  • het gebed: wat is de inhoud van het gebed? Wat opdragen? Stopwoorden;
  • het bijbrengen van (parate) kennis.


Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.