Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Cursus Begrijpend Lezen (evidence based)

 


Plaats
Kantoor Ds. G.H. Kerstencentrum te Veenendaal

 

 

Contacturen
10 

 

Coördinatie
K. Karels MSc.

 

Omschrijving

De opvattingen over het begrijpend leesonderwijs zijn sterk veranderd door recente onderzoeken. Deze opvattingen in praktijk brengen is meer dan het aanschaffen van een nieuwe methode. De belangrijkste instructievaardigheid bij begrijpend lezen is het hardop denkend voordoen door de leerkracht. De kinderen worden stapsgewijs meegenomen in het proces van ‘ik doe het voor’, ‘we doen het samen’ tot ‘je doet het zelf’. Het in praktijk brengen van de speerpunten van deze didaktiek heeft uitstraling en effect op de andere leervakken. Leerkrachten worden expert op dit specifieke leesdomein en passen de didactiek toe op leesteksten uit en naast de eigen methode. Kinderen én leerkrachten ervaren meer plezier in de lessen begrijpend lezen.Doelen

 

  • De deelnemer heeft kennis van de leerlijn  voor Begrijpend lezen.
  • Het cyclisch en systematisch aanbieden van een zevental leesstrategieën die ertoe doen.
  • Het modelen van deze strategieën door de leerkracht (hardop denkend voordoen)
  • Het consequent toepassen van het juiste instructiemodel: GRRM; Gradual Relaese of Responsibility Model. Het gaat hier om het doelgericht aanbrengen van vaardigheden; de structuur is vergelijkbaar met het DI-model, maar specifiek toepasbaar voor begrijpend lezen.
  • De PALS- aanpak voor zwakke lezers (Peer Assisted Learning Strategies); deze aanpak is een vorm van differentiatie waarbij gebruik gemaakt wordt van activerende werkvormen.
  • Aan het eind van het traject zijn alle deelnemers in staat om de zes leesstrategieën d.m.v. modelen in een doelgerichte instructie aan te bieden.
  • Het is voor iedereen duidelijk welke middelen en methodes er worden ingezet voor het begrijpend leesonderwijs en met welke frequentie.
  • Effectieve aandacht voor woordenschat als bouwsteen voor begrijpend lezen.     Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.