Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Connect-lezen

 

Plaats
Te bepalen in overleg

Doelgroep
Leraren van groep 3 en 4

Studiebelasting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4 uur

Contacturen
1 scholingsbijeenkomst van 1,5 uur
1 à 2 keer 1,5 uur (bezoek en nabespreking) per leerkracht

Coördinator
Mw. drs. K. Schaap

Connect is een methodiek gericht op het vergroten van de leesvaardigheid bij leerlingen bij wie het leesproces dreigt te stagneren of stagneert. Dit programma kan ingezet worden vanaf oktober groep 3 tot halverwege groep 4. Connect sluit nauw aan bij de methodiek van RALFI en is vooral bedoeld voor leerlingen die nog niet toe zijn aan RALFI. De onderwijsadviseur presenteert Connect in een scholingsbijeenkomst en verstrekt een handleiding volgens welke deze methode wordt ingezet. Vervolgens wordt 1 à 2 keer geobserveerd in een Connect-groep. Er wordt 3 keer per week 20 minuten per keer uitgetrokken voor Connect.

Aan het eind van de cursus kunnen leraren:

  • leerlingen selecteren volgens de Connect-richtlijnen;
  • de organisatie van het leesonderwijs zo inrichten dat volgens de Connect-richtlijnen wordt gewerkt;
  • de Connect-methode toepassen bij kinderen met leesproblemen met als resultaat dat deze leerlingen minstens 2 AVI-niveaus per jaar vooruitgaan.

Deze scholing kan meetellen voor de registratie leraar basisonderwijs.