Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Ontwikkelingsgerichte coaching 

 

Plaats
Op locatie of buiten de organisatie, bijvoorbeeld het kantoor van het ds. G.H. Kerstencentrum

Doelgroep
Directieleden, teamleiders, coördinatoren, interne begeleiders en leerkrachten

Contacturen
Afhankelijk van het aantal gesprekken (zie onder omschrijving)

Coördinator
L.G. Bolier MLE, coach

Prijs
Op offertebasis. 
Bij vijf gesprekken van 1,5 uur inclusief intake, verslaglegging en evaluatie ca. € 2200,- (excl. btw en reiskosten).

Omschrijving
'Ontwikkelingsgericht coachen' is een kortdurende vorm van begeleiden, waarbij de ander ontwikkelt in zijn functioneren in zijn werksituatie of persoonlijke situatie. Kenmerkend voor deze vorm van coaching:

  • kortdurend en doelgericht;
  • gericht op de oplossing (de gewenste toestand) en niet op het probleem;
  • sluit aan op wat iemand kan;
  • en geeft inzicht in de eigen manier van werken en wat daarin te ontwikkelen is;
  • leidt tot duurzame ontwikkeling die ook op andere terreinen zichtbaar wordt.

De dagelijkse (werk)situatie is het uitgangspunt in de gesprekken.

 

Hoe ziet een coachtraject er uit?
We starten met een oriënterend intakegesprek waarin de leervraag en de doelstelling van het traject worden besproken. Wat speelt er? Wat is de aanleiding? Wat is de gewenste situatie? Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken.
Indien gewenst vindt er daarna een driegesprek plaats waarbij ook de leidinggevende aanwezig is.
Een coachingstraject bestaat doorgaans uit vier tot zes gesprekken van ongeveer anderhalf uur. Dit kan echter sterk variëren, afhankelijk van de coachvraag. In onderling overleg wordt de lengte van het traject bepaald.
Na afloop volgt een evaluatie om te bepalen of het doel bereikt is en of er nog behoefte is aan een vervolgtraject.

Privacy
U mag er van uitgaan dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is. Ook wanneer uw organisatie opdrachtgever is, zal er alleen informatie gegeven worden wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven óf wanneer daarover van tevoren afspraken zijn gemaakt.

Doelstelling
U wordt vaardiger in uw aanpak en het lukt u om juist uw sterke kanten in te zetten binnen uw werk.