Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Het feedbackgesprek

 

Plaats
Op locatie en/of het kantoor van het ds. G.H. Kerstencentrum

Doelgroep
Directieleden, teamleiders, coördinatoren en interne begeleiders

Contacturen
In overleg

Coördinator
L.G. Bolier MLE, coach

Prijs
Op offertebasis
Bij drie gesprekken van 1,5 uur inclusief intake, voorbereiding, verslaglegging en evaluatie ca. €1320,- (excl. btw).

Omschrijving
U stelt het op prijs om één of meerdere keren met een extern deskundige in gesprek te gaan over een specifiek onderdeel van uw werk. Wellicht wilt u graag dat er eens iemand in de praktijk meekijkt hoe u een gesprek voert bijvoorbeeld, hoe u een vergadering leidt, een groepsbespreking doet, een oudergesprek voert, enz. U wilt daar graag feedback op, tips ontvangen, reflecteren op uw manier van werken en zodoende vaardiger worden en u zelf vaardiger voelen. Het kan ook zijn dat u het al voldoende vindt en het op prijs stelt om met een extern deskundige in gesprek te gaan over hoe u de zaken aanpakt. Daar wilt u graag op bevraagd worden en feedback op krijgen, om zodoende (nog) steviger in uw schoenen te staan.

Doelstelling
Door in gesprek met een extern deskundige te reflecteren op de manier waarop u de dingen doet, wordt u vaardiger in uw werk en voelt u zich vaardiger in het werk. 

Werkwijze
Na een korte (telefonische) intake wordt in onderling overleg bepaald welke onderwijsadviseur met u in gesprek gaat over uw leervraag. In gesprek met de onderwijsadviseur wordt voorafgaand aan het bijwonen van een activiteit de leervraag verhelderd. Vervolgens wordt eventueel een activiteit bijgewoond (bijv. een overleg of oudergesprek) en wordt er na afloop feedback gegeven op uw aanpak. In de gesprekken laat de onderwijsadviseur u, door het stellen van de juiste (reflectieve) vragen, als het ware in de spiegel kijken. U leert over uw eigen aanpak en wordt daarin sterker.