Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Goed van Start

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Leerkracht

Contacturen
Trajectafhankelijk

Coördinator
Dr. L.D. van Klinken

Prijs
In overleg

Omschrijving
Soms kost het houden van orde veel energie. Dan is het goed om aan het begin van een schooljaar duidelijke afspraken te maken met de groep en ze daaraan ook te houden. Met Goed van Start kunt u onder begeleiding van een onderwijsadviseur hieraan werken. De methodiek is bedoeld voor toepassing in de eerste weken van het nieuwe schooljaar, maar kan ook daarna nog worden toegepast.

Doelstellingen

  • De leerlingen betrekken bij het formuleren van de klassenregels.
  • De leerlingen weten welk concreet gedrag bij de klassenregels worden verwacht.
  • De leerlingen weten welke sancties op de overtreding van de klassenregels volgen.

 

Werkwijze
Samen met de leerlingen en onder leiding van de leerkracht wordt gewerkt aan een veilig klassenklimaat en goede sfeer. Afhandelijk van de problematiek wordt bij de start in onderling overleg een plan van aanpak opgesteld.