Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Beeldcoaching

 

Plaats
Op locatie

Doelgroep
Leerkrachten

Contacturen
Trajectafhankelijk

Coördinator
Dhr. K. Karels

Prijs
In overleg

Omschrijving
Leerkrachten moeten kunnen omgaan met individuele verschillen tussen leerlingen, onderwijsvernieuwingen kunnen invoeren, interactief les kunnen geven. Beeldcoaching is een methodiek die wordt ingezet om leerkrachten in dit proces te begeleiden met behulp van videoopnames. De interactie tussen leraar en leerling / leerlingen onderling wordt geanalyseerd aan de hand van de opgenomen beelden. Interactie wordt gezien in samenhang met didactiek en klassenmanagement. De begeleider gaat samen met de leerkracht datgene wat er in de klas gebeurt, systematisch analyseren. In de opnames wordt gezocht naar mogelijkheden van leraar en leerling om de situatie te verbeteren. De begeleiding kan daardoor een sterk effect hebben op de competentiegevoelens van de leraar. Op een activerende manier laat de begeleider de leerkracht reflecteren op zijn eigen handelen en samen wordt gezocht naar praktische, uitvoerbare oplossingen.

Doelstellingen

  • De leerkracht zet stappen in zijn persoonlijke ontwikkeling aan de hand van vooraf geformuleerde doelen. Deze kunnen betrekking hebben op zowel pedagogisch als didactische vaardigheden.
  • De leerkracht reflecteert aan de hand van videobeelden op zijn eigen handelen. Dit leidt tot bruikbare handelingsadviezen die in de praktijk worden uitgevoerd.
  • De leerkracht analyseert gedragingen van leerlingen in relatie tot de eigen interactie. Samen met de begeleider wordt gezocht naar mogelijk alternatieve interventies die gewenst gedrag tot gevolg hebben.

 

Werkwijze
Met behulp van video-opname van de leerkracht zelf wordt de hulpvraag zichtbaar. De leerkracht wordt heel concreet in staat gesteld te reflecteren op het eigen handelen en te kijken wat de volgende stap is om het ontwikkeldoel te bereiken. Beeldcoaching kan bestaan uit een éénmalige feedback op functioneren of een traject waarin meerdere opnamen en gesprekken plaatsvinden.