Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Coaching

 

Er kunnen omstandigheden zijn dat er behoefte is aan iemand die coacht en gerichte feedback geeft, iemand die u helpt en ondersteunt om de stap vooruit weer te kunnen zetten:

  • Als leerkracht wordt het moeilijk de gewenste orde in de groep te handhaven. U hebt behoefte aan iemand die meekijkt, die meedenkt, feedback geeft en tips waar u mee verder kunt;
  • U staat voor de uitdaging om een (nieuwe) specifieke vaardigheid, zoals het leidinggeven aan collega’s, in de praktijk te brengen. U wilt graag feedback. U stelt zich de vraag: Wat gaat er goed en waar kan ik nog een stap zetten?
  • De reden voor de vraag om coaching kan ook zijn dat u graag eens met iemand spreekt die u feedback geeft, die u een spiegel voor houdt, zodat u weer een stap verder kunt komen in uw ontwikkeling.
  • Als interne begeleider, teamleider of directielid loopt u ‘vast’ in uw werk. Het gaat even niet meer. U voelt dat op bepaalde terreinen ontwikkeling nodig is en u daar zelf niet ‘uitkomt’. U zoekt deskundige begeleiding.

 

In het ene geval zijn één of twee gesprekken voldoende, terwijl in een ander geval een meer langdurig coachingstraject nodig kan zijn. Graag brengen we in gesprek met u de exacte leervraag in kaart om vervolgens samen te komen tot een maatwerktraject. Het Ds. G.H. Kerstencentrum beschikt over gecertificeerde coaches die werken volgens het concept ‘oplossingsgericht / ontwikkelingsgericht coachen’.
We bieden u onder andere de volgende begeleidings-/coachingsvormen:

Goed van start

Beeldcoaching

Het Feedbackgesprek

Ontwikkelingsgerichte coaching

 

 

Klik op één van de bovenstaande categorieën voor meer informatie.