Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Onderwijsadvies


Het onderwijsadviesbureau (OAB) Ds. G.H. Kerstencentrum is er voor het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag c.q. reformatorische scholen. Scholen die behoefte hebben aan advisering, begeleiding, ondersteuning, scholing en coaching kunnen bij dit OAB terecht. Ze ontmoeten bij het Ds. G.H. Kerstencentrum een deskundig, betrokken team dat door een klantgerichte benadering met scholen verder komt. Ook kunnen er vragen binnen scholen leven over de ontwikkeling van leerlingen. Door middel van onderzoek en consultatie wordt met scholen gezocht naar mogelijkheden om het welzijn van de betreffende leerlingen te bevorderen.

 Kernopdracht

Voor het onderwijsadviesbureau (OAB) geldt de hierna te beschrijven kernopdracht, die in overeenstemming met de grondslag van het Ds. G.H. Kerstencentrum wordt uitgevoerd.

In de eerste plaats wil het Ds. G.H. Kerstencentrum ontwikkelingen in de onderwijswereld nauwlettend volgen of waar nodig zelf initiëren en tijdig de werkzaamheden die daarmee samenhangen uitvoeren.

Verder beoogt dit OAB de scholen te ondersteunen c.q. te begeleiden, te adviseren en te coachen. Dit houdt in dat directeuren en leerkrachten zich door middel van scholing, consultatie en coaching gesteund voelen en nader bekwaam gemaakt worden inzake hun taak en opdracht.

Een kenmerkend aspect van het Ds. G.H. Kerstencentrum is dat ernaar gestreefd wordt de begeleiding zoveel mogelijk geïntegreerd te laten verlopen, dat wil zeggen: er moet een optimale afstemming tussen leerlingbegeleiding en onderwijsadvies zijn.

 


 

Aanbod

Ons aanbod voor onderwijsadvies en scholing bestaat uit:
(klik op onderstaande items voor meer informatie!)

1. Cursusaanbod

2. Managementondersteuning

3. Schoolontwikkeling

4. Leerlingenzorg

5. Coaching

6. Schoolstudiedagen

7. Projecten

 

Ons gehele jaaraanbod kunt u ook downloaden:

Download: Aanbod onderwijsadvies en scholing 2014-2015

  Werkwijze
 

Het Ds. G.H. Kerstencentrum werkt vraaggestuurd. Dat wil zeggen dat er maatwerk geboden wordt voor de cliënt. Het Ds. G.H. Kerstencentrum spreekt graag met (potentiële) cliënten over het onderstaande aanbod. Tijdens zo'n gesprek komen we tot overeenstemming over een passende interventie.