Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Het gesprek met de inspectie

Vrijdag 08 september 2017

Vanaf 1 augustus 2017 houdt de Inspectie van het Onderwijs op een nieuwe manier toezicht op het onderwijs. Hoe voer je als vrijwillig bestuurder het gesprek met de Inspectie?

Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen en wordt daar op aangesproken. Het vernieuwde toezicht begint én eindigt bij het bestuur.  Met name bij eenpitters zal dit tot vragen leiden. Hoe voer ik als vrijwillig bestuurder het gesprek met de Inspectie? Mag de directeur daarbij betrokken worden? Welke waarden zijn op onze school van belang? Hebben we voldoende zicht op de kwaliteit van de school?  En hoe presenteren we dat helder aan de Inspectie?

In het september-nummer van Criterium leest u meer over de belangrijkste wijzigingen in het vernieuwde inspectietoezicht.

Ringenoverleg

Het Ds. G.H. Kerstencentrum en de VBSO waren in de afgelopen tijd betrokken bij de vernieuwingen door deelname aan het zogenoemde Ringenoverleg. Dit is een overleg dat een aantal keren per jaar plaatsvindt tussen Inspectie en organisaties die scholen vertegenwoordigen. Via die weg hebben we meegedacht over het nieuwe toezichtkader en voorgestelde uitvoering door de Onderwijsinspectie.

Begeleiding


Het nieuwe Onderzoekskader van de inspectie maakt helder wat het vernieuwde toezicht inhoudt. Zo staat de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur meer dan voorheen centraal en vormt het schoolplan een belangrijkere functie. Verder zijn er tal van zaken die om een goede voorbereiding vragen door directeur en bestuur. Om die reden is - in samenwerking met Driestar Managementadvies en VGS - een aanbod ontwikkeld, met name gericht op het voeren van het gesprek met de onderwijsinspectie door een vrijwillig schoolbestuur. In één dagdeel brengen we u op de hoogte van theorie én praktijk van het vernieuwde toezicht en trainen we u in het gesprek met de Inspectie.

Doelen van deze begeleiding

  • Informeren - U bent ervan op de hoogte hoe het nieuwe toezicht vorm gegeven wordt en hoe u de ruimte benut die gegeven wordt binnen het nieuwe Onderzoekskader.
  • Presenteren - Het bestuur wordt bevraagd op Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambities en Financieel beheer. U traint aan de hand van de praktijk hoe u de specifieke kwaliteiten van uw school kunt aantonen.
  • Reflecteren - U reflecteert op sterkten en zwakten in het besturen van de school. U weet welke vragen nog beantwoord moeten worden op uw school om goed voorbereid te zijn op het bezoek.

Deze begeleiding is bedoeld voor besturen en directeuren. De verantwoordelijkheid voor besturen wordt weliswaar groter, maar de rol van directeuren blijft bij het inspectiebezoek zeker ook van belang. Maak daarom gezamenlijk gebruik van deze begeleiding.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LG. (Leon) Bolier MLE, lgbolier@koc.nu, of mr. J.P.A. (Annelies) Bax, jpabax@vbso.nu.