Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Nieuwe Code Goed Bestuur

Donderdag 31 augustus 2017

Op 1 augustus 2017 is de nieuwe Code Goed Bestuur in werking getreden. De Algemene Ledenvergadering van de PO-raad heeft daar in juni 2017 mee ingestemd. Hier vindt u de tekst van de nieuwe code.

De meeste aanpassingen van de Code Goed Bestuur zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. De PO-raad heeft toegezegd binnenkort een versie  te publiceren met een uitgebreidere toelichting. We hopen u daar zo spoedig mogelijk over in te lichten en u te wijzen op de belangrijkste wijzigingen. 

We adviseren u de nieuwe Code Goed Bestuur op te nemen in de Bestuurlijke Beleidsdocumenten. De Code kan integraal daarin worden overgenomen. U kunt ook kiezen voor een gewijzigde vorm, maar dient in dat geval afwijkingen van de Code wel uitgebreid te motiveren.  Voor zover de huidige situatie binnen een schoolbestuur in strijd is met de nieuwe regels of de door u aangepaste Code, wordt ervan uitgegaan dat er passende maatregelen worden genomen.