Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Formats adviesraden beschikbaar

Donderdag 29 juni 2017

Ter ondersteuning voor besluitvorming van schoolbesturen en het betrekken van de adviesraad daarbij, stelt de VBSO een tweetal formats beschikbaar voor advisering van de adviesraden.  De wettelijke eisen met betrekking tot advisering zijn in de formats verwerkt. Het betreffen praktische handvatten om besluitvorming vanuit het bestuur en het betrekken van de adviesraad daarbij soepel te laten verlopen. Het gaat om twee formats:
  • Besluitvorming bestuur waarbij advisering van de adviesraad wordt gevraagd.
In het reglement van de adviesraad staat vermeld in welke gevallen het bestuur een voorgenomen besluit ter advisering aan de adviesraad dient voor te leggen.
  • Het initiatiefrecht van de adviesraad om een voorstel of standpunt in te brengen bij het bestuur.
De wet schrijft voor dat het bestuur op de voorstellen binnen drie maanden schriftelijk dient te reageren. Voordat het bestuur overgaat tot het uitbrengen van een reactie, stelt het bestuur de adviesraad respectievelijk de geleding ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te plegen over de voorstellen. De formats zijn opvraagbaar voor besturen en directeuren via mr. J.P.A. (Annelies) Bax via jpabax@vbso.nu.