Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Ondertekening schoolrapport: is dat noodzakelijk?

Donderdag 29 juni 2017

De vakantie staat weer voor de deur en de schoolrapporten komen eraan. In de regel worden rapporten ondertekend door de leerkracht én de ouder. Is dit - juridisch gezien - wel noodzakelijk?

Leerkrachten

In artikel 11 van de Wet op het Primair Onderwijs is bepaald dat het bevoegd gezag - met inachtneming van het leerling- en onderwijsvolgsysteem over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders rapporteert. Hierin is niet opgenomen dat er een handtekening van de leerkracht wordt vereist. De reden waarom dit in de regel wordt gedaan, is wellicht om het wat ‘officiëler' te maken. Juridisch is een handtekening van de leerkracht echter niet vereist.

Ouders

Er is geen wet- of regelgeving die bepaalt dat ouders het schoolrapport moeten ondertekenen. Indien de school wenst dat het rapport wordt ondertekend, is dit voor "gezien".

Voor leerlingen onder de 16 jaar zijn ouders de wettelijk vertegenwoordigers. Om die reden is het wel aan te bevelen dat er door ouders een handtekening wordt gezet: zo is voor de school duidelijk dat de wettelijk vertegenwoordigers het rapport hebben gezien.

Zelfs bij een onderwijskundig rapport dat wordt opgesteld - bij overgang van een leerling naar een andere school - is ook niet vereist dat ouders dit goedkeuren of ondertekenen. De Klachtencommissie heeft in een van de uitspraken wel aanbevolen dat het onderwijskundig rapport voor akkoord of gezien wordt getekend. De VBSO adviseert om deze redenering ook bij schoolrapporten toe te passen: ondertekenen voor gezien, ook al is een ondertekening niet juridisch vereist.