Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Regiobijeenkomsten banenafspraak

Woensdag 31 mei 2017

In een van de vorige nieuwsberichten hebben we gevraagd naar uw ervaringen met de banenafspraak. Van een aantal scholen hebben we vernomen op welke wijze zij arbeidsbeperkten een plaats geven op hun school.

 

De VBSO houdt zich bezig met de vraag hoe we u kunnen ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden in het kader van de banenafspraak. Dit vanuit de drijfveer dat we ervan overtuigd zijn dat we de doelgroep ook een plek mogen en moeten bieden. De wet- en regelgeving komt bij de verdere invulling van deze drijfveer om de hoek kijken. Graag informeren we u daarover.

 

Met een aantal organisaties hebben we onlangs om de tafel gezeten om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de uitvoering van de banenafspraak breed wordt gedragen binnen het christelijk/reformatorisch onderwijs.

 

Vanuit de deelnemende organisaties - SCJ, RefSVO, Berséba, VGS, VBSO, Hoornbeeck College, Talenta en RMU - zullen D.V. in najaar 2017 regiobijeenkomsten worden georganiseerd. We houden u op de hoogte over de invulling van deze bijeenkomsten.