Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Burgerschapsonderwijs

Woensdag 26 april 2017

Onlangs is door de inspectie onderzoek gedaan naar burgerschapsonderwijs in het PO en het VO.

De onderzochte scholen voldeden aan de eis om burgerschapsonderwijs te geven. Toch was de inspectie kritisch over de kwaliteit van het aanbod, omdat het niet aansluit bij de verwachtingen en de invulling afhankelijk is van de docent. Vaak is niet geformuleerd welke doelen de school wil bereiken met burgerschapsonderwijs. Daarnaast geeft de inspectie aan dat het onderwijs weinig planmatig is ingericht, waardoor de samenhang tussen verschillende vakken en opeenvolgende jaren ontbreekt.   Om het burgerschapsonderwijs te verbeteren, heeft de staatssecretaris van OCW het voornemen bekendgemaakt om de eisen hiervoor te verduidelijken. Het is de bedoeling dat burgerschapsonderwijs een plek krijgt in de herziening van het curriculum. Het doel is om uiteindelijk een breed gedragen visie te krijgen.   De VBSO volgt de ontwikkelingen rondom burgerschapsonderwijs op de voet. We stellen ons op het standpunt dat burgerschapsonderwijs zoveel mogelijk geïntegreerd kan worden in de diverse bestaande vakken (zoals Godsdienst, Geschiedenis, Wereldoriëntatie, Aardrijkskunde en vakken die specifiek gericht zijn op de versterking van sociale vaardigheden) en overeenkomstig de Bijbelse grondslag - met name de mensvisie - onderwezen moet worden.