Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Arbeidsomstandighedenwet: wijzigingen per 1 juli 2017

Woensdag 26 april 2017

Per D.V. 1 juli 2017 is een aantal wijzigingen van kracht in de Arbowet. Met de aanpassing van de wet wil men het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. De belangrijkste wijzigingen zetten we voor u op een rij.

  • Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts Deze voorgenomen verbetering vertaalt zich in maatregelen als het verplicht stellen van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd en advisering van de bedrijfsarts bij ziekteverzuimbegeleiding. 
  • Versterken betrokkenheid werkgevers en werknemers 
  • Beter onderkennen en melden beroepsziekten De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. 
  • Meer preventie Invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts en meer aandacht voor de rol van de preventiemedewerker. 
  • Handhaving Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract.    


Mocht u vragen hebben over bovenstaande wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met de VBSO. We stellen u op de hoogte indien de raamovereenkomst met Zorg van de Zaak (Arbo Vitale) mogelijk gewijzigd zal worden naar aanleiding van de nieuwe wettelijke verplichtingen.