Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Vernieuwde toezicht inspectie: planning vierjaarlijks onderzoek

Donderdag 30 maart 2017

De inspectie presenteert op korte termijn de globale planning van het onderzoek naar besturen en scholen op de website. Het is de bedoeling dat alle besturen de komende vier jaar in ieder geval worden onderzocht. De inspectie maakt de planning, zodat u kunt zien wanneer het vierjaarlijks onderzoek plaatsvindt. Elk jaar wordt een prestatieanalyse van besturen en scholen verricht. Mochten daar risico's bij naar voren komen, dan kan de inspectie eerder onderzoek doen dan in de planning staat.

 

Wat zijn de vier grootste veranderingen bij het vernieuwde toezicht?
1. Het toezicht start voortaan bij het bestuur;
2. De inspectie waarborgt het wettelijk kader en stimuleert de eigen ambities van besturen en scholen;
3. Alle scholen worden vierjaarlijks bezocht, nu op verschillende manieren;
4. Het vervolgtoezicht is afhankelijk van de kwaliteitszorg van het bestuur.
 


Wat houdt het vierjaarlijks onderzoek in?
Wat is kwaliteit precies? En hoe onderzoeken we dat? Daarover gaat het onderzoekskader 2017. Dit kader beschrijft de werkwijze van de inspectie en het waarderingskader, dat de inspectie bij onderzoeken gebruikt. Elke onderwijssector heeft een eigen waarderingskader, maar de werkwijze is hetzelfde. De inspectie heeft een brochure gepubliceerd waarin meer staat over de betekenis van het vernieuwde toezicht voor het bestuur. 

Binnen enkele maanden hopen we u meer informatie te geven over de gevolgen van het vernieuwde toezicht en daarbij handreikingen te doen voor de vernieuwde wijze van inspectiebezoeken vanaf D.V. augustus 2017.