Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Verzuimmeldingen via het Verzuimregister

Woensdag 29 maart 2017

Scholen dienen vanaf D.V. 1 april 2017 ongeoorloofd verzuim digitaal door te geven via het Verzuimregister. Dit kan vanuit het eigen leerlingenadministratiesysteem. Digitaal melden is alleen mogelijk als het leerlingenadministratiesysteem hierop is aangepast. De leverancier van uw systeem heeft u hier als het goed is al over geïnformeerd.

Welke verandering is er wat betreft verzuimmeldingen?

Meldingen bij het verzuimregister lopen op dit moment via telefoon en e-mail. In het vervolg is er één plek om verzuimmeldingen in te voeren. Gemeenten krijgen alle verzuimmeldingen door de nieuwe verplichtingen op één centrale plek aangeleverd. Nader contact tussen school en leerplichtambtenaar blijft in bepaalde gevallen wel nodig.

 

Welke soorten ongeoorloofd verzuim moeten worden gemeld via het Verzuimregister?

Er is een wettelijke verplichting voor melding bij de volgende soorten verzuim:

  • Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken.
  • Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die u doorgeeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt.
  • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
  • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Verzuim wegens ziekte valt dus niet binnen bovengenoemde soorten verzuim; dit verzuim is een geoorloofde reden voor afwezigheid.

 

Meer informatie?

Op de website van DUO vindt u meer informatie over het digitaal uitwisselen van verzuim.