Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Monitoring sociale veiligheid: wat zijn de eisen?

Woensdag 22 februari 2017

Een van de verplichtingen van de wet Veiligheid op school is de monitoring van veiligheidsbeleving van leerlingen. De overige verplichtingen van de wet betreffen het voeren van sociaal veiligheidsbeleid en het inzetten van een sociale veiligheidscoördinator. In de cursus Sociale veiligheid zijn we met de coördinatoren dieper ingegaan op de wettelijke vereisten met betrekking tot monitoring en de instrumenten die ingezet kunnen worden. Enkele zaken daarover op een rij:


Wat zijn de wettelijke eisen voor monitoring?

·  De monitoring geeft een representatief en actueel beeld van de sociale veiligheid van leerlingen.

·  Het instrument dient betrouwbaar en valide (meet het instrument wat wordt bedoeld) te zijn.

·  Het instrument geeft inzicht in:

Hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school?

Hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid (zoals door pesten, geweld, discriminatie e.d.)?

Hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op school?

·  Het is van belang dat een gestandaardiseerd instrument wordt gebruikt, dat tenminste eens per schooljaar onder een representatief deel van de leerlingen wordt afgenomen.

·  Op basis van de monitoring kan de school haar beleid gericht inzetten om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te bevorderen.


Dient het instrument Cotan goedgekeurd te zijn?
Of een monitoringsinstrument voldoet aan de wettelijke eisen, blijkt uit een document van de leverancier van dat instrument waarin de validiteit en betrouwbaarheid worden beschreven. Daarbij kunnen de door de Cotan geformuleerde criteria dienen als richtlijn. Het is echter geen wettelijk vereiste dat een instrument Cotan goedgekeurd is.


Welk instrumenten dien ik te gebruiken?
De wetgever heeft geen lijst van mogelijke instrumenten opgenomen; de school krijgt voor de keuze van een instrument een zekere vrijheid – die volgens ons ook noodzakelijk is. Om meer informatie te krijgen over welke instrumenten of op welke manier instrumenten op uw school kunnen worden ingezet, kun u contact opnemen met onderwijsadviseur dhr. K. (Korstiaan) Karels MSc (kkarels@koc.nu). Voor vragen over wettelijke vereisten kunt u contact opnemen met de VBSO via mevr. mr. J.P.A. (Annelies) Bax (jpabax@vbso.nu).