Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Invoering lerarenregister uitgesteld

Woensdag 22 februari 2017

Staatssecretaris Dekker heeft aangegeven dat het lerarenregister in elke geval met één jaar wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zou registratie in het lerarenregister per 1 augustus 2017 verplicht zijn. De Eerste Kamer heeft gevraagd om uitstel van de verplichte registratie. De verplichte registratie wordt nu vanaf D.V. 1 augustus 2018 van kracht.


Wat houdt het wetsvoorstel voor de invoering van een lerarenregister en het registervoorportaal in?
Het voorstel houdt in dat iedere leraar in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs zich moet registreren. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet deze leraar elke vier jaar aantonen dat hij zijn bekwaamheid heeft onderhouden. Lukt dat niet, dan mag hij geen onderwijs meer geven tot hij alsnog aan deze criteria voldoet. In het registervoorportaal worden de leraren geregistreerd die (nog) niet aan de bevoegdheidseisen voldoen. Het register bestaat al, maar inschrijving wordt vanaf 1 augustus 2018 pas verplicht. 


Wat wordt er geregistreerd?
De leraar dient naam, school en bevoegdheden en activiteiten waarmee hij zichzelf professionaliseert te registreren. De naam en de school waar de leraar werkt zal openbaar zijn, de overige gegevens zijn alleen voor de leraar zelf en de registerautoriteit zichtbaar. 


Om welke redenen is het uitgesteld?
·  Te weinig draagvlak onder leraren.
·  Het sluit onvoldoende aan bij de schoolcontext.
·  Er is onduidelijkheid over de arbeidsrechtelijke gevolgen van niet-herregistratie.  

Hoe verloopt het nu verder?
De verplichtingen rondom het lerarenregister worden in elke geval met één jaar uitgesteld, voor 1 augustus 2018 is er dus geen verplichte registratie voor leraren. Op dinsdag 21 februari is er door de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gestemd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. De planning is nu als volgt:  
  • Vanaf D.V. 1 augustus 2018 kunnen bevoegde leraren zich inschrijven in het beroepsregister.
  • Vanaf 1 augustus 2019 houden alle leraren hun professionaliseringsactiviteiten bij in het beroepsregister.
  • Na vier jaar (2023) wordt gecontroleerd of een leraar voldoende aan bekwaamheidsonderhoud heeft gedaan, volgens de criteria die de beroepsgroep van leraren zelf heeft opgesteld. Leraren die hun bekwaamheidsonderhoud onvoldoende hebben aangetoond, krijgen een aantekening, maar die heeft dan nog geen consequenties.
  • Na nog eens vier jaar (2027) is het beroepsregister volledig van kracht. Leraren die dan niet aan de herregistratiecriteria voldoen, mogen niet meer voor de klas staan. Totdat ze weer aan de herregistratiecriteria voldoen. Werkgevers moeten leraren in staat stellen hieraan te werken.